پنج‌شنبه, 3 تير 1400
  • ساعت : ۹:۴۷:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ 
  • کد خبر : ۲۰۸۳۹۶
آیین نامه اجرایی بند ( ب ) تبصره ( 18 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور
وجوه اداره شده شركتهای دولتی

آیین نامه اجرایی بند ( ب ) تبصره ( 18 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور(وجوه اداره شده شركتهای دولتی)

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.5.0
    V6.0.5.0